رونمایی از وب سایت جدید گروه مهندسین زیما

وب سایت جدید گروه مهنذسین زیما طراحی و در حال راه اندازی نهایی می باشد. سعی داریم در این وب سایت به توضیح بیشتر پروژه ها و اطلاعات فعالیت گروه مهندسین زیما بپردازیم.