بایگانی پروژه ها - گروه مهندسین زیما
پروژه یار

پروژه یار

نام پروژه: یار سبک: مدرن ‌ این ساختمان خارج از تهــران در شــهر دماونــد، روســتای حصــار در زمینــی بــه مســاحت ۵۳۰ مترمربــع واقــع شــده اســت. مــا بــرای طراحــی ایــن پــروژه محدودیــت هــای متفاوتی داشــتیم، یکــی از این محدودیت ها مســاحت کــم و شــکل نامناســب زمیــن بــود بــه گونــه ای کــه از هیــچ هندســه خاصــی پیــروی […]

مشاهده
پروژه کوروش - گروه مهندسین زیما

پروژه ویلای کوروش

نام پروژه: کوروش سبک: مدرن ‌ داشتن ویلایی مدرن با طراحی خاص و منحصر به فرد ممکن است برای شما هم جذاب باشد. ویلایی که با ظاهری متفاوت بتواند آرامش را برای گذراندن تعطیلاتی دلپذیر به ساکنانش هدیه دهد استراتژی و ایده اصلی طراحی در این پروژه، برقراری دیالوگی میان بنا و محیط اطراف و […]

مشاهده
پروژه خانه‌ی دوست - گروه مهندسین زیما

پروژه خانه‌ی دوست

نام پروژه: خانه‌ی دوست سبک: پست مدرن ایرانی از ویژگی‌های به کار رفته در این بنا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: استفاده از پنجره های اروسی با شیشه های رنگی برگرفته از معماری سنتی کاشان. استفاده از کاشی های دست ساز شمسه و چلیپا با استفاده از موتیو های دوره تیموری و سلجوقی. نقاشی […]

مشاهده
پروژه آبشار - گروه مهندسین زیما

پروژه آبشار

نام پروژه: آبشار سبک: نئوکلاسیک این ویلا در خارج از تهران، واقع در شهرستان دماوند، در زمینی به مساحت ۱۷۵۰ متر مربع واقع شده است. سایت این پروژه در منطقه مراء قرار گرفته است، منطقه ای که هنوز طبیعت بکر دارد و ساخت و ساز در آن به صورت چشم‌گیری شکل نگرفته است. زمین پروژه […]

مشاهده