بایگانی پروژه ها - گروه مهندسین زیما
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه

پروژه کوشک احمدشاه

نام پروژه: کوشک احمدشاه سبک: نئوکلاسیک ایرانی معمار: گروه مهندسین عمارت خورشید (فرامرز پارسی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: محمد جواد خسروی, حمید رضایی مشاور: گروه مهندسین عمارت خورشید عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده
طراحی و ساخت ویلا -پروژه جویبار

پروژه جویبار

نام پروژه: جویبار سبک: مدرن ‌ معمار: گروه مهندسین سرو (حسین حسنی,احمد رضا اراضی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: امیر حاج محمدی, محمد جواد خسروی سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمدعلی ستاره

مشاهده
طراحی و ساخت ویلا- کرمانی ها

پروژه کرمانی‌ها

نام پروژه: کرمانی‌ها سبک: نئوکلاسیک معمار: گروه مهندسین سرو (حسین حسنی,احمد رضا اراضی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: حسین قرائی, حمید رضایی مشاوره سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمدعلی ستاره

مشاهده
پروژه نت

پروژه نُت

نام پروژه: نُت سبک: مدرن ‌  معمار: گروه مهندسین افشین حجت و همکاران مشاور اجرا: گروه مهندسین زیما (امین حبیبی) طراح محوطه: امین حبیبی , پگاه کریمیان اجرا: رضا حاج بابایی, حسین قرائی همکاران اجرا: علی جعفری, علی طوافی مشاوره نور پردازی: نوید جعفری عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه سپیدار

پروژه سپیدار

نام پروژه: سپیدار سبک: نئوکلاسیک معمار: میترا کریمی اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: امیر حاج محمدی سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه دیبا

پروژه دیبا

نام پروژه: دیبا سبک: مدرن ‌ معمار: میترا کریمی اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: امیر حاج محمدی سازه: امیر افراد وطن طراح داخلی: نیما رسولی عکس و فیلم: محمدعلی ستاره

مشاهده
پروژه یار

پروژه یار

نام پروژه: یار سبک: مدرن ‌ پروژه یار   معمار گروه مهندسین سرو (حسین حسنی، احمدرضا اراضی) اجرا گروه مهندسین زیما (امین حبیبی) همکاران اجرا امیر حاج محمدی، محمد جواد خسروی   سازه امیر افراد وطن   مشاوره نور پردازی نوید جعفری   عکاس محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه کوروش - گروه مهندسین زیما

پروژه ویلای کوروش

نام پروژه: کوروش سبک: مدرن ‌ پروژه کوروش   معمار علی عسگرخانی, امین حبیبی   همکاران اجرا امیر حاج محمدی   سازه امیر افراد وطن   عکاس محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه خانه‌ی دوست - گروه مهندسین زیما

پروژه خانه‌ی دوست

نام پروژه: خانه‌ی دوست سبک: پست مدرن ایرانی ‌ پروژه یار   معمار میترا کریمی   همکاران اجرا مهدی حاج محمدی, هیربد همت آزاد   عکاس محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه آبشار - گروه مهندسین زیما

پروژه آبشار

نام پروژه: آبشار سبک: نئوکلاسیک پروژه آبشار   معمار  میترا کریمی   همکاران اجرا مهدی حاج محمدی   عکاس محمد علی ستاره

مشاهده