بایگانی پروژه ها - گروه مهندسین زیما
مشاهده

پروژه کوشک احمدشاه

نام پروژه: کوشک احمدشاه سبک: نئوکلاسیک ایرانی معمار: گروه مهندسین عمارت خورشید (فرامرز پارسی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: محمد جواد خسروی, حمید رضایی مشاور: گروه مهندسین عمارت خورشید عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده
طراحی و ساخت ویلا -پروژه جویبار

پروژه جویبار

نام پروژه: جویبار سبک: مدرن ‌ معمار: گروه مهندسین سرو (حسین حسنی,احمد رضا اراضی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: امیر حاج محمدی, محمد جواد خسروی سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمدعلی ستاره

مشاهده

پروژه کرمانی‌ها

نام پروژه: کرمانی‌ها سبک: نئوکلاسیک معمار: گروه مهندسین سرو (حسین حسنی,احمد رضا اراضی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: حسین قرائی, حمید رضایی مشاوره سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمدعلی ستاره

مشاهده

پروژه نُت

نام پروژه: نُت سبک: مدرن ‌  معمار: گروه مهندسین افشین حجت و همکاران مدیر پروژه:امین حبیبی طراح محوطه: امین حبیبی , پگاه کریمیان همکاران اجرا: رضا حاج بابایی،حسین قرائی،علی جعفری،علی طوافی تاسیسات:اسکوجم مشاوره نور پردازی: نوید جعفری عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده