بایگانی پروژه ها - گروه مهندسین زیما
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه

پروژه کوشک احمدشاه

نام پروژه: کوشک احمدشاه سبک: نئوکلاسیک ایرانی معمار: گروه مهندسین عمارت خورشید (فرامرز پارسی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: محمد جواد خسروی, جواد عظیمی مشاور: گروه مهندسین عمارت خورشید عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده
طراحی و ساخت ویلا -پروژه جویبار

پروژه جویبار

نام پروژه: جویبار سبک: مدرن ‌ معمار: گروه مهندسین سرو (حسین حسنی,احمد رضا اراضی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: امیر حاج محمدی, محمد جواد خسروی سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمدعلی ستاره

مشاهده
طراحی و ساخت ویلا- کرمانی ها

پروژه کرمانی‌ها

نام پروژه: کرمانی‌ها سبک: نئوکلاسیک معمار: گروه مهندسین سرو (حسین حسنی,احمد رضا اراضی) اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: حسین قرائی, حمید رضایی مشاوره سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمدعلی ستاره

مشاهده
پروژه نت

پروژه نُت

نام پروژه: نُت سبک: مدرن ‌  معمار: گروه مهندسین افشین حجت و همکاران مشاور اجرا: گروه مهندسین زیما (امین حبیبی) طراح محوطه: امین حبیبی , پگاه کریمیان اجرا: رضا حاج بابایی, حسین قرائی همکاران اجرا: علی جعفری, علی طوافی مشاوره نور پردازی: نوید جعفری عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه سپیدار

پروژه سپیدار

نام پروژه: سپیدار سبک: نئوکلاسیک معمار: میترا کریمی اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: امیر حاج محمدی سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه دیبا

پروژه دیبا

نام پروژه: دیبا سبک: مدرن ‌ معمار: میترا کریمی اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) همکاران اجرا: امیر حاج محمدی سازه: امیر افراد وطن طراح داخلی: نیما رسولی عکس و فیلم: محمدعلی ستاره

مشاهده
پروژه یار

پروژه یار

نام پروژه: یار سبک: مدرن ‌ پروژه یار   معمار اجرا: گروه مهندسین زیما (امین حبیبی)   همکاران اجرا امیر حاج محمدی، محمد جواد خسروی   سازه امیر افراد وطن   مشاوره نور پردازی نوید جعفری   عکاس محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه کوروش - گروه مهندسین زیما

پروژه ویلای کوروش

نام پروژه: کوروش سبک: مدرن ‌ معمار: علی عسگرخانی, امین حبیبی اجرا: گروه مهندسین زیما (امین حبیبی) همکاران اجرا: امیر حاج محمدی سازه: امیر افراد وطن عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده
پروژه خانه‌ی دوست - گروه مهندسین زیما

پروژه خانه‌ی دوست

نام پروژه: خانه‌ی دوست سبک: پست مدرن ایرانی معمار: میترا کریمی اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) مشاوره اجرا: مهدی حاج محمدی, هیربد همت آزاد عکاس: محمد علی ستاره از ویژگی‌های به کار رفته در این بنا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: استفاده از پنجره های اروسی با شیشه های رنگی برگرفته از معماری سنتی […]

مشاهده
پروژه آبشار - گروه مهندسین زیما

پروژه آبشار

نام پروژه: آبشار سبک: نئوکلاسیک معمار: میترا کریمی اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی) مشاور اجرا:مهدی حاج محمدی عکس و فیلم: محمد علی ستاره

مشاهده