طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
طراحی و ساخت ویلا - ویلا جویبار
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

نام پروژه: جویبار
سبک: مدرن ‌

معمار: گروه مهندسین سرو (حسین حسنی,احمد رضا اراضی)
اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی)
همکاران اجرا: امیر حاج محمدی, محمد جواد خسروی
سازه: امیر افراد وطن
عکس و فیلم: محمدعلی ستاره